Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Công văn phổ biến Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Sở Xây dựng ban hành Văn bản phổ biến Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn

Sở Xây dựng ban hành Văn bản phổ biến Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn
 

Nghị định số 44/2022/NĐ-CP

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 220

Tổng lượt truy cập: 1.687.618