Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất đông sản - kỳ thi tháng 3 năm 2022

Sở Xây dựng ban hành Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất đông sản - kỳ thi tháng 3 năm 2022 cho 421 cá nhân đủ điều kiện

/Phụ lục đính kèm.pdf
/Quyết định.pdf 

Tác giả bài viết: Phòng Hạ tầng kỹ thuật
Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 153

Tổng lượt truy cập: 1.687.551