Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Vị trí quỹ đất nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hiện nay, quỹ đất nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và tại một số khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố Đông Hà, có tổng diện tích dự kiến khoảng 144,7 ha. Cụ thể:

Nhà ở xã hội

 

1.1. Quỹ đất nhà ở xã hội tại các khu đô thị, khu dân cư (27,66 ha):

a) Đất nhà ở xã hội tại Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2:

- Diện tích đất nhà ở xã hội: 3,3 ha.

- Vị trí: Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 thuộc phường Đông Thanh, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà.    

- Quy hoạch chi tiết đã phê duyệt: Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 (tổng diện tích đồ án quy hoạch 102,5 ha).

b) Đất nhà ở xã hội tại Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà:

- Diện tích đất nhà ở xã hội: 1,15 ha.

- Vị trí: Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà thuộc phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.    

- Quy hoạch chi tiết đã phê duyệt: Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà (tổng diện tích đồ án quy hoạch 14,1 ha).

c) Đất nhà ở xã hội tại Khu đô thị Thuận Châu:

- Diện tích đất nhà ở xã hội: 1,84 ha.

- Vị trí: Khu đô thị Thuận Châu thuộc phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.    

- Quy hoạch chi tiết đã phê duyệt: Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND thành phố Đông Hà phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Thuận Châu, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà (tổng diện tích đồ án quy hoạch 30,25 ha).

d) Đất nhà ở xã hội tại Khu dân cư Nam sông Hiếu:

- Diện tích đất nhà ở xã hội: 1,41 ha.

- Vị trí: Khu dân cư Nam sông Hiếu thuộc phường 3, phường 4, thành phố Đông Hà.    

- Quy hoạch chi tiết đã phê duyệt: Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu chức năng đô thị dọc hai bờ sông Hiếu, thành phố Đông Hà (tổng diện tích đồ án quy hoạch 38,06 ha).

đ) Đất nhà ở xã hội tại Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà:

- Diện tích đất nhà ở xã hội: 2,96 ha.

- Vị trí: Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà thuộc phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.    

- Quy hoạch chi tiết đã phê duyệt: Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà (tổng diện tích đồ án quy hoạch 94,1 ha).

e) Quỹ đất nhà ở xã hội 20% dự kiến tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Đông Hà:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP), trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 5ha trở lên trên địa bàn thành phố Đông Hà phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội. Theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 (tại Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh), dự kiến tổng quy mô diện tích các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Đông Hà khoảng 84,99 ha, do đó, dự kiến quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án này có diện tích tối đa bằng 20%, với khoảng 17 ha.

 

Vị trí đất nhà ở xã hội TP. Đông Hà

 

1.2. Quỹ đất nhà ở công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp (117,05 ha):

a) Đất nhà ở công nhân tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị:

- Diện tích đất nhà ở công nhân: 61,6 ha. 

- Vị trí: Xã Hải Khê, huyện Hải Lăng (48,9 ha) và xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (12,7 ha).    

- Quy hoạch đã phê duyệt: Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2.000; Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000.

Vị tri đất nhà ở công nhân KKT Đông Nam GĐ1 (Lô đất số 16)

Vị tri đất nhà ở công nhân KKT Đông Nam GĐ2 (Lô đất số 40)

 

 

b) Đất nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá:

- Diện tích đất nhà ở công nhân: 50,47 ha; trong đó tại Khu A là 40,18 ha, tại khu B là 10,29 ha. 

- Vị trí: Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh.    

- Quy hoạch đã phê duyệt: Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (tổng diện tích đồ án quy hoạch là 339,36 ha; trong đó khu A là 200,95 ha, khu B là 138,41ha).

Vị tri đất nhà ở công nhân KCN Tây Bắc Hồ Xá (Khu A)

Vị tri đất nhà ở công nhân KCN Tây Bắc Hồ Xá (Khu B)

 

c) Đất nhà ở công nhân Khu công nghiệp Nam Đông Hà:

- Diện tích đất nhà ở công nhân: 4,98 ha.

- Vị trí: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.    

- Quy hoạch chi tiết đã phê duyệt: Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở đô thị kết hợp nhà ở xã hội Khu công nghiệp Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (tổng diện tích đồ án quy hoạch 24,85 ha).

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 98

Tổng lượt truy cập: 1.687.496