Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 Quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo tỉnh Quảng Trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày 14/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2921/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo tỉnh Quảng Trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Dowload Quyết định tại đây: Quyết định số 2291/QĐ-UBND

Dowload Đề án tại đây: Đề án

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 162

Tổng lượt truy cập: 1.687.560