Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA THỰC HIỆN NỘP TIỀN THU HỒI, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Cập nhật ngày 28 tháng 3 năm 2023)

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA THỰC HIỆN NỘP TIỀN THU HỒI,

 XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Cập nhật ngày 28 tháng 3 năm 2023)

STT

TÊN ĐỐI TƯỢNG

NỘI DUNG XỬ LÝ

Hình thức, hành vi bị xử lý

Số Quyết định

Số tiền

Thời hạn thực hiện

1

UBND xã Triệu Độ

Thu hồi, do thanh toán sai quy định công tác thi công các tuyến đường GTNT

Quyết định số 45/QĐ-XPVPHC ngày 05/6/2020

18.478.000

25/7/2020

2

Công ty TNHH MTV Lưu Nguyễn Địa chỉ: Khu phố 8, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh

Xử phạt vi phạm hành chính: Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định

Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC ngày 04/8/2020

25.000.000

15/8/2020

3

UBND  xã Hải Trường

Thu hồi, do thanh toán sai quy định

Quyết định số 54/QĐ-SXD ngày 28/7/2020

29.147.000

28/8/2020

4

Công ty TNHH An Vinh Quảng Trị

Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Xử phạt vi phạm hành chính: Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định

Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC ngày 23/7/2020

20.000.000

03/8/2020

5

Công ty Cổ phần Phước Hiệp Thành

Địa chỉ: Lô số 02 Cụm công nghiệp Diên Sanh, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Xử phạt vi phạm hành chính: Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định

Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC ngày 04/11/2021

20.000.000

14/11/2021

6

UBND Xã Linh Trường

Thu hồi, do thanh toán sai quy định công tác thi công các tuyến đường GTNT

Quyết định số 116/QĐ-SXD ngày 31/12/2020

262.724.000

30/01/2021

7

UBND xã Trung Hải

-nt-

-nt-

168.011.000

-nt-

8

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đại Hồng

Địa chỉ: Số 28, Đoàn Khuê, phường 5, thành phố Đông Hà

Xử phạt vi phạm hành chính: Không mua bảo hiểm đối với người lao động trên công trường

Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC ngày 30/8/2022

60.000.000

15/9/2022

 

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 341

Tổng lượt truy cập: 1.709.041