Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Công văn số 1747/SXD-HTKT ngày 24/9/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến Thông tư số 09/2021/TT BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Tải về tại đây:
Công văn số 1747/SXD-HTKT ngày 24/9/2021 của Sở Xây dựng 
Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng.pdf

Tác giả bài viết: Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 223

Tổng lượt truy cập: 1.687.621