Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Thông báo thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị thông báo thời gian thi Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2021

/documents/19217/0/thong-bao-thi-cap-chung-chi-hanh-nghe-196-27-01-2022.pdf/1b09584c-b693-be1d-1687-46892fd6a469?t=1647568624624

Tải về tại đây:
/Thông báo.pdf
/Đơn kèm thông báo.doc

Tác giả bài viết: Phòng HTKT
Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 355

Tổng lượt truy cập: 1.709.055