Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Thông báo thi lại lần 2 kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản

Sở Xây dựng thông báo Về việc tổ chức thi lại lần 2 kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (kỳ thi tổ chức tháng 3 năm 2022). 
Danh sách các thí sinh thi lại lần 2 kèm theo.

File đính kèm:

Thông báo thi lại lần 2

Danh sách thi lại

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 398

Tổng lượt truy cập: 1.709.105