Chứng chỉ hành nghề xây dựng - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Thông báo kết quả xét cấp CCHN đợt 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 3 năm 2024)

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc năm 2024

THÔNG BÁO SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 10 NĂM 2023

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 9 năm 2023)

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 9 năm 2023)

Quyết định cấp mới CCHN hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2023

/documents/39955/0/DS+k%C3%A8m+qd+76.2023+.d%E1%BB%A3t+4.pdf/83aaa5d6-74cc-71c8-3da4-90815b1d4266?t=1688433539708

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 4 năm 2023)

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc năm 2023

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc năm 2023 (đợt 1)

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 2 năm 2023)

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 2 năm 2023)

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 654

Tổng lượt truy cập: 1.654.189