Văn bản chỉ đạo, điều hành - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Văn bản chỉ đạo, điều hành

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

V/v phổ biến Báo cáo Đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND tỉnh

V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 489/TB-VPCP ngày 28/11/2023 của Văn phòng Chính phủ

V/v triển khai thực hiện Dự án” Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 489/TB-VPCP ngày 28/11/2023 của Văn phòng Chính phủ

Kế hoạch số 2970/KH-SXD ngày 06/12/2023 Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

Kế hoạch số 2974/KH-SXD ngày 06//12/2023 Thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030”

Kế hoạch số 2969/KH-SXD ngày 06/12/2023 Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2023)

1 2 »

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 710

Tổng lượt truy cập: 1.654.245