Tư vấn thiết kế - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Tư vấn thiết kế

Quyết định số 76/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2022

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2022

THÔNG BÁO Điều chỉnh danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 3 năm 2022

THÔNG BÁO Điều chỉnh danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 3 năm 2022

Quyết định số 56/QĐ-SXD ngày 22/6/2022 về việc cấp CCNL hoạt động xây dựng

Quyết định cấp CCNL hoạt động xây dựng

Thông báo số 1689/TB-SXD về danh sách, địa điểm, thời gian thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Danh sách, địa điểm, thời gian thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Kế hoạch tổ chức kỳ thi sách hạch chứng chỉ hành nghề

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1688/KH-SXD về việc tổ chức kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề

Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 05/8/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 48/QĐ-SXD ngày 20/5/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 45/QĐ-SXD ngày 10/5/2022 về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc năm 2022

Quyết định số 45/QĐ-SXD ngày 10/5/2022 về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc năm 2022

Quyết định số 44/QĐ-SXD ngày 10/5/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng năm 2022

Quyết định số 44/QĐ-SXD ngày 10/5/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng năm 2022

Quyết định số 43/QĐ-SXD ngày 10/5/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng năm 2022

Quyết định số 43/QĐ-SXD ngày 10/5/2022 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng năm 2022 (đợt 2)

Quyết định số 47/QĐ-SXD ngày 19/5/2022 về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2022

Quyết định số 47/QĐ-SXD ngày 19/5/2022 về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2022 (đợt 2)

1

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 674

Tổng lượt truy cập: 1.654.209