Giới thiệu chung - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Giới thiệu chung

Tên cơ quan:  SỞ XÂY DỰNG

Địa chỉ: 59 Hùng Vương - TP Đông Hà -   Quảng Trị
  Điện thoại: (0233) 3857489
   Fax: 0233 3857489
   Email: soxd@quangtri.gov.vn


]]>

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 747

Tổng lượt truy cập: 1.654.282