Giới thiệu - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Giới thiệu

 

 
 

                   

Phó Trưởng phòng: Dương Bá Thịnh 
- Điện thoại văn phòng:  0233 3851562
- Di động: 0983.033.727
- Email: duongbathinh@quangtri.gov.vn  
 
 

 

Phó Trưởng phòng: Lê Quang Phi
- Điện thoại văn phòng:  0233 3525579
- Di động: 0963.323.333
- Email: lequangphi1@quangtri.gov.vn

 

Chuyên viên: Hoàng Đức Anh Vũ
- Điện thoại văn phòng:  0233 3525579
- Di động: 0909.090.317
- Email: hoangducanhvu@quangtri.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Bùi Việt Châu
- Điện thoại văn phòng:  0233 3525579
- Di động: 0944545444
- Email: buivietchau@quangtri.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Nam
- Điện thoại văn phòng:  0233 3525579
- Di động: 0948280486
Email: nguyenngocnam@quangtri.gov.vn  
 
   
   

 

]]>

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 620

Tổng lượt truy cập: 1.654.155