Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Công văn số 69-CV/CB ngày 18/12/2020 của Chi bộ Sở Xây dựng

Về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Chi bộ Sở Xây dựng năm 2020

 

Công văn số 69-CV/CB ngày 18/12/2020 của Chi bộ Sở Xây dựng  
Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Chi bộ Sở Xây dựng năm 2020.doc

Tác giả bài viết: Chi ủy
Nguồn tin: Chi Bộ Sở Xây dựng

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 356

Tổng lượt truy cập: 1.709.056