Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Công văn số 1172/SXD-HTKT ngày 12/7/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến Thông tư số 04/2021/TT BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tải về tại đây:
Công văn số 1172/SXD-HTKT ngày 12/7/2021 của Sở Xây dựng 
Thông tư 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng.pdf

Tác giả bài viết: Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 48

Tổng lượt truy cập: 1.710.937