Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định cấp mới CCHN hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2023

/documents/39955/0/DS+k%C3%A8m+qd+76.2023+.d%E1%BB%A3t+4.pdf/83aaa5d6-74cc-71c8-3da4-90815b1d4266?t=1688433539708

Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 76/QĐ-SXD ngày 30/6/2023 về việc cấp mới CCHN hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2023 (có danh sách kèm theo)

Tải Quyết định tại đây: QĐ_76

Tải danh sách tại đây: Danhsach

 

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 405

Tổng lượt truy cập: 1.709.113