Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Hưởng ứng Phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" 02/7/2023

Phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" được tổ chức nhằm phát động toàn dân tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác Hồ về Vệ sinh yêu nước đã được đăng trên Báo Nhân Dân số 1572, ngày 2/7/1958. Trong đó, khái niệm Vệ sinh yêu nước cách đây 65 năm là vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Đó là những vấn đề rất cụ thể để vệ sinh phòng chống dịch bệnh, vệ sinh để mỗi người được sống và làm việc trong môi trường trong lành và sạch sẽ hơn.

Thời gian qua, phong trào Vệ sinh yêu nước được các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện, bằng những việc làm cụ thể như truyền thông về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo quản và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, đoàn thể, trường học... thường xuyên ra quân dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường, tạo thành tiền lệ, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh.

Hưởng ứng phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân", để từng bước trở thành phong trào sâu rộng, góp phần nâng cao hiệu quả vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và cải thiện sức khỏe nhân dân, ngành Y tế và các ngành liên quan thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn, hạn chế xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi, theo mùa...Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thông tin truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện phong trào Vệ sinh yêu nước, quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế, bảo vệ môi trường sống, xây dựng khu dân cư, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp...

Các hoạt động phong phú hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023 bao gồm: Tổ chức buổi mít tinh với chủ đề “Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững”; Tổ chức các hoạt động truyền thông như: Treo panô, banner, khẩu hiệu truyền thông về vệ sinh phòng chống dịch bệnh; trưng bày các thành tựu ngành Y tế triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; chuỗi tin, bài, hình ảnh về buổi mít tinh, các hoạt động về công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin của Bộ Y tế.

Nguồn: CDC

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 384

Tổng lượt truy cập: 1.709.088