Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Công văn số 1748/SXD-TTra ngày 26/11/2018 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Dowload công văn tại đây:
Công văn số 1784/SXD-TTra ngày 26/11/2018 
Thông tư 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018

 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 425

Tổng lượt truy cập: 1.709.647