Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng và thời tiết nguy hiểm trên biển

Sau khi nhận được Văn bản số 121/VP-PCTT ngày 21/9/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị về việc chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm, Sở Xây dựng đã gấp rút ban hành văn bản số 2901/SXD-QLXD ngày 22/9/2022, nhắc nhở các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Các chủ đầu tư; Các chủ quản lý, khai thác sử dụng công trình tháp truyền thông; pa nô, bảng quảng cáo trên địa bàn tỉnh; Các đơn vị sử dụng cần trục tháp về việc ​Chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng và thời tiết nguy hiểm trên biển, cụ thể như sau:
Để chủ động ứng phó, xử lý kịp thời với tình hình mưa lớn diện rộng và thời tiết nguy hiểm trên biển, đảm bảo an toàn, phòng ngừa và hạn chế các sự cố có thể xảy ra, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện theo nội dung tại Văn bản số 1359/SXD-QLXD ngày 01/7/2022 của Sở Xây dựng (sao gửi kèm).

2. Căn cứ theo tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện theo các nội dung tại Văn bản số 121/VP-PCTT ngày 21/9/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

3. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn diện rộng và các hình thế thời tiết nguy hiểm khác có thể xảy ra trong những ngày tới để chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Tải VB tại đây: VB2901

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 79

Tổng lượt truy cập: 1.687.477