Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Dowload tại đây:
Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 299

Tổng lượt truy cập: 1.708.999