Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định cấp CCHN cá nhân hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2023

Ngày 23/5/2023, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 60/QĐ-SXD về việc cấp CCHN cá nhân hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2023 cho 35 cá nhân tương ứng với 44 CCHN (có Phụ lục danh sách kèm theo), thời gian hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ./.

 

Tải Quyết định số 60/QĐ-SXD tại đây: QĐ60/SXD

Tải danh mục cấp CCHN tại đây: DanhmuccapCCHN

Tải danh mục không đủ điều kiện cấp CCHN tại đây: Danhmuc_khongdudieukiencapCCHN

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 151

Tổng lượt truy cập: 1.687.549