Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Vật liệu xây dựng

Sở Xây đựng đã ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Công bố số 1377/CB-SXD ngày 07/6/2024

Tải CBG tại đây: CB 1377

Tải bảng giá tại đây (.xls): Bảng giá T5

Tải bảng giá tại đây (.pdf): Bảng giá T5

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 372

Tổng lượt truy cập: 1.709.074