Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

 

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 351

Tổng lượt truy cập: 1.709.051