Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Danh sách các đơn vị chưa thực hiện nộp tiền thu hồi, xử phạt vi phạm hành chính

Sở Xây dựng thông báo Danh sách các đơn vị chưa thực hiện nộp tiền thu hồi, xử phạt vi phạm hành chính (Cập nhật đến ngày 12/9/2022).

Danh sách các đơn vị chưa thực hiện nộp tiền thu hồi, xử phạt vi phạm hành chính

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 320

Tổng lượt truy cập: 1.709.020