Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 18/08/2023 Quyết định điều chỉnh Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo tỉnh Quảng Trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày 18/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1869/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo tỉnh Quảng Trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Dowload Quyết định tại đây: Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 18/8/2023

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 85

Tổng lượt truy cập: 1.687.483