Thanh tra xây dựng - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Thanh tra xây dựng

Quyết định cấp mới/gia hạn/cấp lại chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023

Quyết định cấp mới/gia hạn/cấp lại chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023

Quyết định cấp mới/gia hạn chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023

Quyết định cấp mới/gia hạn chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Kế hoạch số 127/KH-SXD ngày 19/01/2022 của Sở Xây dựng

Kế hoạch ̣thực hiện công tác pháp chế năm 2022

Kế hoạch số 118/KH-SXD ngày 18/01/2022 của Sở Xây dựng

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Kế hoạch số 92/KH-SXD ngày 14/01/2022 của Sở Xây dựng

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Thông báo số 50/SXD-VP ngày 11/01/2022 của Sở Xây dựng

Lịch trực Tiếp công dân năm 2022

Thông báo số 01/TB-SXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng

Thông báo lịch thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại các công trình do UBND xã Hướng Tân và UBND xã Thuận làm chủ đầu tư

Kết luận số 2480/KL-SXD ngày 07/12/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra chuyên đề diện rộng về công tác thẩm định, cấp phép xây dựng các dự án sử dụng nguồn vốn khác thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế; Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp và Dịch vụ công ích Đông Hà; Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và Khuyến công huyện Hải Lăng từ năm...

1 2 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 636

Tổng lượt truy cập: 1.654.171