Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Công văn số 1271/SXD-QLXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng

V/v phổ biến Thông tư số 06/2021/TT BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng
 

Tải về tại đây:
Công văn số 1271/SXD-QLXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng 
Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng.pdf

 

Tác giả bài viết: Phòng Quản lý Xây dựng
Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 362

Tổng lượt truy cập: 1.709.064