Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Phổ biến Quyết định công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021

Sở Xây dựng có Văn bản phổ biến Quyết định công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021

Ngày 13/7/2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 610/QĐ-BXD công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021. Ngày 16/8/2022, Sở Xây dựng có Văn bản số 1766/SXD-QLXD về việc phổ biến suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021.
Tải Quyết định tại đây: QĐ 610/QĐ-BXD
Tải Văn bản tại đây: sxd.cv.1766.2022.pdf

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 15

Tổng lượt truy cập: 1.710.904