Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 7 năm 2023)

Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1768/TB-SXD ngày 07/8/2023 về việc Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 7 năm 2023)

Tải Thông báo tại đây: TB_1768

Tải Danh sách sát hạch tại đây: DS_dot7

Tài Danh sách xét không đạt theo đề nghị của cá nhân tại đây: DS

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 381

Tổng lượt truy cập: 1.709.085