Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Kế hoạch Triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, truyền thông và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người (Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 30/9/2023)

 

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 365

Tổng lượt truy cập: 1.709.067