Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định số 14/QĐ-SXD ngày 07/02/2023 Về việc ban hành Ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Ngày 07/02/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-SXD Về việc ban hành Ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07/02/2023 và thay thế Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 15/01/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị. 

Nội dung Quyết định tại đây:

Quyết định số 14/QĐ-SXD

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 132

Tổng lượt truy cập: 1.687.530