Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh

Văn bản số 1160/SXD-HTKT ngày 10/6/2022 của Sở Xây dựng về việc Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh. Sở Xây dựng đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung của Nghị Quyết số 04/2014/NĐ-HĐND và sự phân công trách nhiệm quản lý để báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ( Nội dung văn bản đính kèm theo).
Báo cáo gửi về Sở Xây dựng số 59 Hùng Vương, thành phố Đông Hà trước ngày 20/6/2022 và qua thư điện tử leminhlong@quangtri.gov.vn để tổng hợp.

/Văn bản số 1160/SXD-HTKT ngày 10/6/2022.pdf

Tác giả bài viết: Phòng HTKT
Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 73

Tổng lượt truy cập: 1.687.471