Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Báo cáo số 1314/BC-SXD ngày 14/6/2023 Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PAPI quý II năm 2023 của Sở Xây dựng

 

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 313

Tổng lượt truy cập: 1.709.013