Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Ban QLDA ĐTXD thành phố Đông Hà.

Điều chỉnh thiết kế xây dựng mà không được thẩm định hoặc phê duyệt lại theo quy định.

Tải file tại đây: /documents/39955/0/Q%C4%90+s%E1%BB%91+12.+X%E1%BB%AD+ph%E1%BA%A1t+BQLDA+%C4%90%C3%B4ng+H%C3%A0+%283%29.pdf/ac263e90-eb41-aeb5-89f4-f1ca37bc72ba?t=1669684801353

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 409

Tổng lượt truy cập: 1.709.117