Tin tức chỉ đạo, điều hành - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Tin tức Chỉ đạo, điều hành

Công văn số 2339/SXD-VP ngày 25/11/2021 của Sở Xây dựng

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021

Công văn số 2309/SXD-QLXD ngày 23/11/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến, hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định số 213/QĐ-BTC ngày 19/10/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu CCHC giai đoạn 2021-2030 Công văn số 910/SNV-CCHCVTLT ngày 22/10/2021 của Sở Nội vụ Quảng Trị

Công văn số 122/SXD-QLXD ngày 22/01/2021 của Sở Xây dựng

Về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng

Quyết định số 05/QĐ-SXD ngày 18/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch về việc cử cán bộ, công chức tham gia Bộ phận tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Sở Xây dựng

Quyết định số 1411/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 22/01/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Sở Xây dựng

Quyết định số 89/QĐ-SXD ngày 07/12/2017 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành xây dựng năm 2018

Thông báo số 79/SXD-VP ngày 14/01/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch trực tiếp công dân hàng tháng năm 2020

Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 14/01/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc cử cán bộ, công chức tham gia Bộ phận tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Sở Xây dựng

« 1 2 3 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 86

Tổng lượt truy cập: 1.687.484