Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định cấp mới/gia hạn/cấp lại chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023

Quyết định cấp mới/gia hạn/cấp lại chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023

Chứng chỉ năng lực HĐXD

Ngày 04/8/2023, Sở Xây dựng đã ban hành các Quyết định: số 100/QĐ-SXD, số 101/QĐ-SXD, số 102/QĐ-SXD về việc cấp lại, cấp mới và cấp gia hạn chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng năm 2023. Trong đó, cấp lại CCNL cho 01 tổ chức, cấp mới CCNL cho 08 tổ chức, cấp gia hạn CCNL cho 04 tổ chức.

Tải QĐ cấp mới tại đây: QĐ 101

Tải DS kèm QĐ: DS kèm QĐ 101

Tải QĐ cấp gia hạn tại đây: QĐ 102

Tải DS kèm QĐ:  DS kèm QĐ 102

Tải QĐ cấp lại: QĐ 100

Tải DS kèm QĐ: DS kèm QĐ 100

 

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 310

Tổng lượt truy cập: 1.709.010