Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 8 năm 2023)

Sở Xây dựng thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 8 năm 2023)

Tải Văn bản thông báo tại đâu: TB_dot8

Tải danh sách tại đây: Danhsach_DAT

                                    Danhsach_KHONGDAT

 

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 37

Tổng lượt truy cập: 1.687.435