Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Thông báo kết quả thi lại cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản lần 2

Sở Xây dựng thông báo kết quả thi lại lần 2 kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

File đính kèm

Thông báo thi lại lần 2

Kết quả thi lại 2

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 39

Tổng lượt truy cập: 1.687.437