Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Thông báo tiếp nhận hợp quy Sơn Best Max

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/CBHQ ngày 16/08/2022 của Công ty TNHH MTV 68 Ngọc Hoàng, địa chỉ đường Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Thông báo tiếp nhận hợp quy Sơn Best Max

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 166

Tổng lượt truy cập: 1.687.564