Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

 

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 38

Tổng lượt truy cập: 1.687.436