Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Lấy ý kiến góp ý về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phía Đông Công viên du lịch sinh thái Cọ Dầu

1. Vị trí 
- Khu vực nghiên cứu nằm tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị, có phạm vi ranh giới như sau:
+ Phía Bắc: Giáp Trụ sở Sở Tài chính, các cơ quan và dân cư.
+ Phía Đông: Giáp đường Hùng Vương.
+ Phía Nam: Giáp đường Điện Biên Phủ.
+ Phía Tây: Giáp Công viên du lịch sinh thái Cọ Dầu.
- Quy mô lập quy hoạch khoảng 33,5 ha.

2. Tính chất, chức năng:
- Là khu vực thành Trung tâm Chính trị - xã hội của tỉnh, trung tâm
thương mại dịch vụ phía Nam thành phố và dân cư.
- Đáp ứng các tiêu chí hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tương đương
đô thị loại II.

3. Các chỉ tiêu sử dụng đất:
- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất cho công trình Trụ sở Tỉnh ủy và cơ
quan đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số
26/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu
tư dự án Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, giai đoạn 1.
- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất cho công trình Trụ sở UBMTTQVN và
Đoàn thể (sử dụng trụ sở HĐND sau khi hoàn thành Trụ sở Tỉnh ủy và cơ
quan) đã được UBND tỉnh báo cáo (Văn bản số 1170/UBND-TH ngày
22/3/2022) Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Văn bản số 271-TB/TU
ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy. Theo đó, các cơ quan dự kiến sắp xếp về làm
việc tại trụ sở HĐND tỉnh sau khi Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan hoàn thành
xây dựng gồm:
+ Cơ quan UBMT TQVN tỉnh.
+ Hội Cựu chiến binh.
+ Hội Chữ thập đỏ.
+ Hội Nông dân.
+ Hội Liên hiệp phụ nữ.
+ Tỉnh Đoàn.
- Đối với cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ dự kiến bố trí làm việc
tại trụ sở Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp (nếu Tổng Liên đoàn lao
động Việt Nam thống nhất).
- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất cho các công trình TMDV, cơ quan, cây
xanh, dân cư,..

Bản đồ vị trí

Bản đồ hiện trạng

Bản đồ QH sử dụng đất

Phối cảnh tổng thể

Thuyết minh

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 662

Tổng lượt truy cập: 1.655.322