Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chỉnh sửa đổi, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

 

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 245

Tổng lượt truy cập: 1.591.228