Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 9 năm 2023)

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 9 năm 2023)

Tải Thông báo tại đây: TB_2602

Tải danh sách sát hạch tại đây: Danhsach_sathach

Tải danh sách xét KHÔNG ĐẠT tại đây: Danhsach_khongdat

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 122

Tổng lượt truy cập: 1.687.520