Nhà ở và thị trường Bất động sản - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Nhà ở và thị trường bất động sản

Danh mục dự án nhà ở đã và đang đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thực hiện quy định tại khoản 5, Điều 19 của Luật Nhà ở năm 2014 về công khai các dự án nhà ở, Sở Xây dựng tổng hợp và công khai các dự án đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến tháng 6 năm 2022

Thông báo kết quả thi lại cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản lần 2

Sở Xây dựng thông báo kết quả thi lại lần 2 kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Thông báo thi lại lần 2 kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản

Sở Xây dựng thông báo Về việc tổ chức thi lại lần 2 kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (kỳ thi tổ chức tháng 3 năm 2022). Danh sách các thí sinh thi lại lần 2 kèm theo.

Quyết định phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản tháng 3/2022

Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản tháng 3/2022

Thông báo danh sách, địa điểm, thời gian, quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tháng 3/2022

Sở Xây dựng thông báo danh sách, địa điểm, thời gian, quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tháng 3/2022

Thông báo thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Công văn số 1342/SXD-HTKT ngày 04/8/2021 của Sở Xây dựng

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP

Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 21/01/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề bất động sản

Quyết định số 117/QĐ-HĐ ngày 31/12/2020 của Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2020)

Thông báo số 2159/TB-HĐ ngày 16/12/2020 của Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2020

« 1 2 3 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 28

Tổng lượt truy cập: 1.710.917