Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BXD về việc Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo

Sở Xây dựng ban hành văn bản phổ biến triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BXD về việc Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các  huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai  đoạn 2021-2025

/uploads/thong-tu-01-2022-tt-bxd-ho-tro-nha-o-ho-ngheo.pdf
 

Tác giả bài viết: Phòng Hạ tầng kỹ thuật
Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 23

Tổng lượt truy cập: 1.687.421