Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đạn 2021-2025

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đạn 2021-2025 và năm 2021,2022

Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 3317/QĐ-UBND

Tải quyết định tại đây: QĐ3317

 

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 25

Tổng lượt truy cập: 1.687.423