Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Thông báo Về thời gian, địa điểm, danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản tỉnh Quảng Trị (kỳ thi đợt 2 năm 2022)

THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm, danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

Môi giới bất động sản tỉnh Quảng Trị

(kỳ thi đợt 2 năm 2022)

 

Tải về tại đây:

Thông báo về thời gian, địa điểm, danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản tỉnh Quảng Trị (Kỳ thi đợt 2 năm 2022)

danhsachkemtheo

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 34

Tổng lượt truy cập: 1.687.432