Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và năm 2024

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn đến năm 2025 (bổ sung danh mục dự án thu hút đầu tư) và Kế hoạch phát triển các loại hình nhà ở năm 2024

tải file tại đây: QĐ 3273, QĐ 3272 

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 136

Tổng lượt truy cập: 1.687.534