Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định cấp CCHN cá nhân đợt 7 năm 2023

Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1896/TB-SXD ngày 21/8/2023 và các Quyết định số 115/QĐ-SXD, số 116/QĐ-SXD ngày 21/8/2023 về việc cấp CCHN cá nhân đợt 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

- Tải Thông báo 1896/TB-SXD tại đây: TB-1896

Danh sách cá nhân kèm Thông báo tại đây: DS_01; DS-02; DS-03

- Tải Quyết định số 115/QĐ-SXD (cấp mới) tại đây: QĐ-115

Danh sách cá nhân kèm Quyết định tại đây: DS-115

- Tải Quyết định số 116/QĐ-SXD (cấp lại, gia hạn) tại đây: QĐ-116

Danh sách cá nhân kèm Quyết định tại đây: DS-116

More

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 27

Tổng lượt truy cập: 1.687.425