Phòng hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

 

Trưởng phòng: Ngguyễn Thị Thùy Linh
- Điện thoại văn phòng: 0233 3852512
- Di động: 0913.446.060
- Email: nguyenthithuylinh@quangtri.gov.vn

 Phó Trưởng phòng: Ngô Thị Ái Linh
- Điện thoại văn phòng:  0233 3852512
- Di động: 0916.349.123
- Email: ngothiailinh@quangtri.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thành Nhân 
- Điện thoại văn phòng:  0233 3852512
- Di động: 0912.146.357
- Email: nguyenthanhnhan@quangtri.gov.vn
Chuyên viên: Lê Minh Long
- Điện thoại văn phòng:  0233 3852512
- Di động: 0938997444
- Email: leminhlong@quangtri.gov.vn
Chuyên viên: Lê Quang Nhật Minh 
- Điện thoại văn phòng:  0233 3852512
- Di động: 0911544333
- Email:lequangnhatminh@quangtri.gov.vn

 

]]>

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 642

Tổng lượt truy cập: 1.655.302